پلوتونیست

صفحه یافت نشد

این تصویر که توسط والتون (D. A. Walton) در سال 1957 ترسیم شده است، تداعی کننده مباحثه بر سر منشأ سنگ ها در بین نپتونیست ها و پلوتونيست ها در قرون 18 و 19 است. در آن زمان، نپتونیست ها معتقد بودند که همه سنگهای پوسته زمین از نهشته شدن در دریاها تشکیل شده اند. در حالیکه پلوتونيست ها بر این باور بودند که بخشی از سنگهای پوسته توسط خروج ماگما و سرد شدن آن تشکیل شده است. در اوایل قرن 20 منشأ دگرگونی سنگها هم مطرح شد. لازم به ذکر است که نپتون (Neptune) خدای دریا، پلوتو (
در اواخر قرن 18 دو تفکر رایج در مورد تشکیل سنگهای پوسته زمین وجود داشت. تفکر نپتونیست ها (Neptunists) که توسط ورنر (Werner) مطرح و حمایت می شد که معتقد بودند همه سنگهای پوسته زمین از نهشته شدن در بستر دریاها حاصل شده اند و تفکر پلوتونيست ها (Plutonists) که توسط جیمز هاتن مطرح و پیروی می شد. آنها باور داشتند که بخشی از سنگهای پوسته زمین حاصل از سرد شدن ماگما است. مقطع هاتن در سالیسبوری (Hutton’s Section below Salisbury Crags) یکی از ژئوسایت های کلیدی در اثبات نظر هاتن بود. در ای
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها